es | eu | en 948 46 11 35 948 46 15 02 eseki@eseki.com

MICROSAREAK

Norabide bikoitzeko sorkutza elektrikorako sistema, hornitzaileengandik kontsumitzaileenganaino elektrizitatea banatzea ahalbidetzen duena, teknologia digitala erabiliz eta jatorri berriztagarriko iturrien integrazioa aldeztuz, energia aurreztu, kostuak murriztu eta fidagarritasuna handitzeko helburuarekin.

Sorkuntza

 • Baliabide energetikoa
  • Eguzki panelak (Berriztagarria)
  • Minisorgailuak edo haize-sorgailuak (Berriztagarria)
  • Mikro Turbinak (Berriztagarria)
  • Erregai pilak
 • Kontrolagarriak edo Aldizkakoak (Eragiketa modua)
 • Lehen mailako Baliabide Energetikoa
 • Potentzia elektronikan oinarritutako interfazea

Biltegiratzea

 • Elektro-Termikoa
 • Biltegiratze termikoko bateriak
 • Inertzia bolanteak
 • Ultra gaitasuna ...

Kargak

 • Elektriko-termikoak
 • Hornikuntzaren kalitatea (karga kritikoak, prozesu industrialak)
 • Kontrolagarriak zein ez

Etengailuak

 • Sare elektrikoarekin interkonexio puntua

Babesak

 • Konektatua-Isolatua-Konektatua transizioak (Irla izaera detektatzea)
 • Zirkuitulaburreko potentziak arazoak detektatzeko

Kontrol sistemak

 • Mikrosarearen Kontrol Zentraleko Sistemak (BEEMS)
 • Tokiko kontrolagailuak (sorgailuak, kontrolagailuak, kargak)
 • Komunikazioak (Banaketa operadoreak, tokikoak)
 • Kontrol logikaren banaketa (lehen mailako kontrola, bigarren mailako erregulazioa, zerbitzu osagarriak)
 • Aukera ematen dute hornikuntza kalitate handiagoz egiteko, aurrezpen handiagoa eta banaketa sarearekiko dependentzia txikiagoa izateko
 • Banaketa sare publikoari konektatuta, zein horrengandik isolatuta funtzionatu dezakete
 • Eraginkortasun energetiko handiagoa, sorkuntza iturriak gertu kokatuta daudelako eta sistemako energiaren eta beroaren aprobetxamenduagatik
 • Sare publikoak mikrosareen onura ere izango luke, akatsa izanez gero, bere lanak lagunduko lituzkeelako
 • Gaur egungo sorkuntza eta banaketa zentralizatuko sistemek baino energia gutxiago erabiltzen dute
 • Negutegi efektuko gasen igorpenak murrizten dituzte, eta energia berriztagarrien ezarpena bultzatzen dute
 • Mikrosareen zuzeneko abantailak gozatzen ez dituzten kontsumitzaileak beste sistema batzuen onurak gozatu ahal izango dituzte. Izan ere, mikrosareen erabilera handitzeak energia kostuak murriztea ekarriko luke, banaketa sarean eskakizunik handiena murriztu egingo litzatekeelako
 • Onura ekonomikoaren optimizazioa, erabiltzaileen konfort maila egokia mantenduz
 • Iturri berriztagarrien erabilera areagotzea
 • Hornikuntzaren fidagarritasuna eta segurtasuna handitzen ditu
 • Zerbitzuaren kalitatea (erreaktiboaren eta tentsioaren kontrola) erabiltzailearen beharrizanen arabera
 • Muturreko kontsumoak murrizteko gaitasuna
 • Mikrosareen zuzeneko abantailak gozatzen ez dituzten kontsumitzaileek ere sistema horiek gozatu ahal izango dituzte. Izan ere, mikrosareen erabilera handitzeak energia kostuak murriztea ekarriko luke, banaketa sarean une goreneko eskaria murriztu egingo litzatekeelako
 • Etengabeko sorkuntza: elektrizitatea sortzeko etengabe, paraleloan jarduten banaketa sare batera. (Wind ustiategiak ...)
 • Sorkuntza isolatu (sistema isolatu, mikrosare)
 • Energia biltegiratze: Bideragarria dela kontsideratzen da, erabili beharreko teknologia energia kontsumoan edukiko den irabaziarekin konpentsatzen bada; edo sisteman geldialdiak oso maiz ematen badira; edo energia berriztagarrien iturriak dauzkagunean.